Current View
Citation link:
Title:
Интелигентните градове - нова възможност за планиране и развитие на градската инфраструктура : Автореферат / Антонина Трайкова Атанасова ; Науч. ръководител Климент Найденов ; Рец. Галина Георгиева Куртева, Ганета Минкова Минкова.; Smart cities – new possibilities for planning and development of urban infrastructure Antonina Traykova Atanasova
 
Creator:
Атанасова, Антонина Трайкова; Atanasova, Antonina Trajkova; Найденов, Климент Минев науч. ръководител; Куртева, Галина Георгиева рец.; Минкова, Ганета Минкова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Пълното име на рец. Галина Куртева е Галина Георгиева Куртева-Пулева; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.7. "Администрация и управление" (Регионално развитие) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Градове планиране; Автоматизирани системи за управление приложение в градоустройството.; Благоустройство на населените места автоматизация.
 
*** *** ***
 
001:
001192192
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Атанасова, Антонина Трайкова
 
245:
Интелигентните градове - нова възможност за планиране и развитие на градската инфраструктура :| Автореферат /| Антонина Трайкова Атанасова ; Науч. ръководител Климент Найденов ; Рец. Галина Георгиева Куртева, Ганета Минкова Минкова.
 
246:
Smart cities – new possibilities for planning and development of urban infrastructure| Antonina Traykova Atanasova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.122 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
64 с. :| с табл., диагр., ил. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на рец. Галина Куртева е Галина Георгиева Куртева-Пулева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.7. "Администрация и управление" (Регионално развитие)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Градове| планиране| Автоматизирани системи за управление| приложение| в градоустройството.| Благоустройство на населените места| автоматизация.
 
700:
Atanasova, Antonina Trajkova| Найденов, Климент Минев| науч. ръководител| Куртева, Галина Георгиева| рец.| Минкова, Ганета Минкова| рец.