Current View
Citation link:
Title:
Амулетните свитъци тип "Абагар" в печатната традиция на южните славяни 16-18 век : Автореферат / Бояна Стефанова Минчева ; Науч. консултант Боряна Владимирова Христова.
 
Creator:
Минчева, Бояна Стефанова; Христова, Боряна Владимирова науч. консултант
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Книгознание, библиотекознание и библиогр.) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, научна информация и културна политика“ 2015; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016
 
Subject:
Амулети.; Абагар.; Южнославянски литератури.
 
*** *** ***
 
001:
001098512
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Минчева, Бояна Стефанова
 
245:
Амулетните свитъци тип "Абагар" в печатната традиция на южните славяни 16-18 век :| Автореферат /| Бояна Стефанова Минчева ; Науч. консултант Боряна Владимирова Христова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 9 MB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
40 с. :| с факс. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Книгознание, библиотекознание и библиогр.)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, научна информация и културна политика“| 2015
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016
 
650:
Амулети.| Абагар.| Южнославянски литератури.
 
700:
Христова, Боряна Владимирова| науч. консултант