Citation link:
  • Град Прилеп в българското възраждане : (1838-1878 год.) /От Хр. Шалдев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев