Citation link:
  • Българската святост и образи: иконографски и канонични особености на образната система на българските светци, просияли в периода XVII-XIX в. / Недялка Господинова Ямакова ; богословска редакция архимандрит Авксентий (Апостол Живков Делипапазов).