Citation link:
 • Serbska citanka : Luzickosrbska citanca / Uspor. Josef Pata.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Předmluva
   • стр. IV
   • стр. V
   • стр. VI
  • Serbskim čitarjam
   • стр. VIII
   • стр. IX
   • стр. X
  • Jugoslavenskim čitaocima
  • I. Wubjerk z hornjoserbskeho pismowstiva
   • 1. *H. Zejleř, Hišce Serbstwo njezhubjene
   • 2. *J. Čišinski, Serbski národ
   • 3. J. E. Smoleř, Staré Serby a stari Serbjo
    • стр. 5
    • стр. 6
   • 4. *J. Čišinski, Serbam
   • 5. *J. Česla, Powitanje Lužicy
   • 6. *J. Čišinski, Serbskej zemi
   • 7. Popjelňča. Narodna bajka. Zapisaí Kantor Symank
    • стр. 9
   • 8. *Handrij Dučman, W cuzbje
   • 9. *K. B. Pful, Wrót do Serbow
   • 10. M. Naivka, Doma
   • 11. *J. Čišinski, Wrót do domizny
   • 12. *Jan Radyserb-Wjela, Přikhowanju božeho slónčka
   • 13. *J. Čišinski, Rano
   • 14. *H. Zejler, Khwalba burstwa
   • 15. *J. Čišinski, Serbski hospodar
   • 16. M. Rostok, Ziwjenje zbožowneho bura
   • 17. *J. Čišinski, Serbska wjeska
   • 18. *J. Radyserb-Wjela, Mrějace lečo
   • 19. *J. Dobruchi, Přaza
    • стр. 18
    • стр. 19
   • 20. Fr. Kral-Rachlowc, Što mi wowka powědala I.—III.
   • 21. *J. Čišinski, Přaza (Madrigale)
   • 22. Božena Němcová, Naša wowka
    • стр. 22
   • 23. *H. Zejler, Što je Serbow wótcny kraj?
   • 24. *H. Zejleř, Moj wótcny kraj
   • 25. *J. Čišinski, Tak krásny wječor
   • 26. Toast Čišinskeho při swjedženju 201ětneho wobstaca „Towařstwa serbskich burow “ 11. X. 1908
    • стр. 27
   • 27. *Narodne pésnički. I. Přadla je Marja Kudžetku. — Štó tu khodži po mojim rowje? — Serbske dobyce
    • стр. 29
   • 28. *J. Mjeň, Ryceřski kěíluš
   • 29. *H. Zejleř, Zajac a mrowja
   • 30. *J. Radyserb, Syrotka
   • 31. Jank a Hanka. Ze serbskich bajkow (pohádek)
   • 32. *H. Zejleř, Wěra do Serbowstwa
   • 33. Hólčik kaž palčik. Ze serbskich bajkow
    • стр. 35
    • стр. 36
   • 34. *Jakub Buk, Serbska lipa
   • 35. *Herta Wičazec, Čista wutroba
   • 36. *K. A. Fiedleř, Měsačk
   • 37. Zloté kublo. Ze serbskich bajkow
    • стр. 40
   • 38. *11. Zejleř, Zapowědžena próstwa
   • 39. Wjelk a liška towařšej. Ze serb. bajkow
    • стр. 43
   • 40. *Pětr Mlóňk, Nalétni čas
   • 41. H. F. Wjela, Kozakaj
   • 42. *Miklawš Cyž, Serbow bitwy pod Lubinom : Do bitwy. — Po bitwje
   • 43. Wucho abo kurjatko. Ze serb. bajkow
   • 44. *J. Čišinski, Božemje horám
   • 45. Šewc a čert. Ze serb. bajkow
    • стр. 49
    • стр. 50
   • 46. *Narodne pésnički II. Khuda syrotka. — Zrudny kwas
    • стр. 52
   • 47. Přísaha budyšinskich serbskich méščanjow ze 2. pol. 15. lětstotka
   • 48. E. Muka, Wo riastaéu serbskich městnostnych mjenow z mjenom rěkow
    • стр. 54
    • стр. 55
   • 49. *H. Zejleř, Nadžěja, lubosc, wěra
   • 50. *J. Čišinski, Žadosc
   • 51. Studnička w Duborcy. Z lidových pověstí
   • 52. *H. Dučman, Wodžan
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
   • 53. Mósak Klósopolski, Abraham Frencelius
   • 54. *H. Zejleř, Bože sedleško
   • 55. *M. Bjedrich Wjelemér, Bydlo zrudoby
   • 56. M. Handrik, Slepjanski hród
    • стр. 64
   • 57. *J. Čišinski, Budyšin
   • 58. E. Muka, Wo wažnostíi fotografowanja za serbski narodopis
   • 59. *J. Čišinski, Mikíawš
   • 60. *J. Česla, Rowař
    • стр. 69
   • 61. *J. Čišinski, Kukow
   • 62. Nutyrni spěwarjo. Z ludowyeh legen
   • 63. *'J. Čišinski, Ran j e
   • 64. O. Swjela, Ewangelska wěra pola Lužiskich Serbow
    • стр. 73
   • 65. *J. Čišinski, Přikwasu
   • 66. Ad. Černý, Něšto z mythologije
    • стр. 76
    • стр. 77
   • 67. *11. Zejler, Při kolebcy
   • 68. H. Zejler, Nižše steji čiše
   • 69. *11. Zejler, Serbske barby
   • 70. M. Hórnik, Zastarske serbske připiwanje
   • 71. *J. Šewčik, Bratřa
   • 72. P. J. Laras, Lastojčk
    • стр. 81
   • 73. J. Lorenc-Zalěski, Starý lěšak
    • стр. 83
   • 74. *J. Čišinski, Serbska khorhow
   • 75. M. Hórnik, Křižerjo
    • стр. 86
   • 76. *J. Čišinski, Serbskim křižerjam
   • 77. J. P. Jordán započina wudawač „Jutrničku“, nowiny za Serbow, 1. wulkeho róžka 1842
    • стр. 88
   • 78. *J. Čišinski, Pohrjebane zbože
   • 79. J. E. Smoleř, Wašnja při wotemrječu a pohrjebje
    • стр. 90
   • 80. * Ptač i kw as. Narodny spěw
    • стр. 92
   • 81. J. Neruda, Wódny muž
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
   • 82. *H. Zejler, Serbska njewjesta
   • 83. *J. Čišinski, Nawoženja
   • 84. E. Muka, Handrij Zejler
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
   • 85. *J. Čišinski, Ródnej rěči
   • 86. J. Slodeňk, Madeřna rěč
    • стр. 106
   • 87. *Jan Čěsla, Serbščina
   • 88. K. B. Pfut, Wužitnosč serbskeje rěče
   • 89. *J. Čišinski, Epigramy I.—III.
   • 90. * Jakub Šewčik, Ja sym Serb
   • 91. H. Dučman, Moc serbskeje rěče
   • 92. *M. Hórnik, Serbam
   • 93. J. Wjasctawk, Serbske wobydleřstwo w Budyšinje w spočatku 15. lětstotka
    • стр. 113
   • 94. *J. Ed. Wjelan, Morwy dol
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
   • 95. *J. Radyserb-Wjela, Mařcyna přaza
   • 96. *K. A. Fiedler, Wineta
   • 97. К. В. Pful, Serbski prawopis
   • 98. F. Rézak, Serbski rychlopis
   • 99. *K. A. Fiedleř, Hudžba
   • 100. B. Krawc, K. A. Kocor
    • стр. 122
   • 101. *Michal Bjedrich-Wjelemér, Zdalenej lubej
   • 102. Fr. Prochézka-C. Wjenh, Klankodžíwadlo a jeho wuznam
    • стр. 125
   • 103. *H. Zejleř, Slónco — swoboda
   • 104. Jan Keřh, Něšto wo člowjeku w diluvialnym času w Europje
    • стр. 128
   • 105. Petr Dučman, Něšto z geologiskeho twara wokolnosée Budyšina
    • стр. 130
   • 106. J. Nowak-Horjanski, Jěž
    • стр. 132
    • стр. 133
   • 107. *J. Radyserb-Wjela, Herc
   • 108. Ad. Černý, Wo serbskej reji
    • стр. 135
   • 109. *H. Zejleř, Serbska meja
   • 110. J. Čišinski, Na rejach
    • стр. 137
    • стр. 138
   • 111. J. Česla, Kral Přibyslaw
   • 112. J. Lorenc-Zaléski, Na lakaňcy
    • стр. 141
    • стр. 142
   • 113. *Mór. ziobjenje. Z Homeroweje Iliady zeserbščil M. Urban
    • стр. 144
    • стр. 145
   • 114. *Odyssowe dospěée k Fejakam. Z Homeroweje Odysseje zešeřbšcil M. Urban
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
   • 115. *Smjerč maéerje Jugowiéow. Z juznoserbshe národně poezije přeložil J. Winger
    • стр. 151
   • 116. K. A. Jene, Mór w serbskich Hornich Lužieach
    • стр. 153
   • 117. II. Sienkiewicz, Pokazka z „Křižakow“
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
   • 118. *J. Čišinski, K wopomnjeéu M. Hórnika
   • 119. J. Libš, Wopomnjeéu Hórnikowemu
    • стр. 160
   • 120. Bogusiawski-Hórnik, Čas serbskeho narodneho znowarodženja
    • стр. 162
    • стр. 163
   • 121. M. Urban, Hišce je Serbstwo tudy
   • 122. H. Jordán, Francózske wójsko w Čornym Kholmcu
    • стр. 165
   • 123. *E. Muka, Při Tebi
   • 124. M. Andricki, Zymski wobrazk
    • стр. 167
    • стр. 168
   • 125. J. Bryl, Jejdyrkec Hapla a Hantykhryst
    • стр. 170
   • 126. *H. Zejleř, Božemje Budyšinej
   • 127. A. Sommer, Za Budyšinom na roli
    • стр. 173
   • 128. *H. Zejleř, Čotmiski spěw
   • 129. *J. Čišinski, Při studničcy
   • 130. H. Zejleř, Serbska njew jesta
   • 131. Jan Neruda, Hdže z nim?
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
   • 132. Ptači kwas, Narodny spěw
   • 133. V. Hugo, Biskop Myriel
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
   • 134. J. Čišinski, Wječorne rudženje
   • 135. E. Muka, Swjatkowny wulět do Lubnjowskeje a Komorowskeje strony Delnjeje Lužicy
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
   • 136. *11. Zejler, Hola
   • 137. Ivan Turgenjew, Běžina Luká
   • 138. Alois Mrštík, Jěra staroba
    • стр. 194
    • стр. 195
   • 139. J. Libá, Serbski nakíadnik Jakub Herrmann
    • стр. 197
    • стр. 198
   • 140. *Jan Skala, Hdyž z njebjes sapa woheň
   • 141. K. B. Šěca-Rachlowski, Nócne hlosy
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
   • 142. *J. Čišinski, Woka moc
   • 143. *J. Čišinski, Hdy podáš ty so, wutroba?
   • 144. L. N . Tolstoj, Bóh wěrnosé widži, ale njezjewja ju zahe
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
   • 145. *J. Čišinski, Přece zaprěca
   • 146. M. Nawka, Cyrkew we wsy
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
   • 147. *J. Čišinski, Wosud wutroby
   • 148. J. Wingeř, Po bitwje
    • стр. 225
   • 149. *M. Jacstawk, Serbskim wótčincam
   • 150. J. Libš, Hendrich Jaroměr Imiš
    • стр. 227
   • 151. J. Wingeř, Na Helgoland!
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
   • 152. J. Libš, J. E. Smoler
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
   • 153. *J. Nowak, Ernst Smoler
    • стр. 239
   • 154. Z autobiografije J. E. Smolerja
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
   • 155. J. E. Smoleř — J. Purkynjej
   • 156. *J. Vrchlický, Lužiskim Serbam
    • стр. 246
   • 157. *J. Čišinski, Na Belvederu
   • 158. J. E. Smoleř, Čechowjo a jich národně džiwadlo
    • стр. 248
    • стр. 249
   • 159. *J. Nowak, Zlota Praha
   • 160. J. Radgserb, Naš slawny wótčinc Jan Smoler w Hucinje w korčmje
    • стр. 252
    • стр. 253
   • 161. *J. Nowak, Wboheje Lužicy
   • 162. W. Boguslawski-M. Hórnik, Wocucenje, bjeznadžijnosč a wobrot k lěpšemu w Delnjej Eužicy (1848—84)
    • стр. 256
   • 163. *J. Čišinski, Sprewja w Blotach
   • 164. M. Kósyk, Serbja w Texasu
   • 165. *J. Čišinski, Epištola
   • 166. J. Wjela-Kubščan, Wójna
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
   • 167. *J. Čišinski, Hymnus Serbam na puč do noweho stotka
   • 168. E. Bart, Zwjazk serbskich towařstwow
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
   • 169. J. Andricki, Protyka a protyki
    • стр. 270
   • 170. W. Shakespeare, Julius Caesar
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
   • 171. Fr. Kral, Naše džiwadlo
    • стр. 283
   • 172. J. Čišinski, Na Hrodžišcu
    • стр. 285
    • стр. 286
   • 173. W. Boguslawski-M. Hórnik, Rozhlad a wuhlad
    • стр. 288
    • стр. 289
   • 174. *J. Čišinski, Lobjo
   • 175. A. Sommer, Z Waršawy do Moskwy
    • стр. 291
    • стр. 292
   • 176. *J. Čišinski, Glossa
   • 177. J. Cyž, Jakub Bart-Čišinski
    • стр. 294
    • стр. 295
   • 178. *J. Čišinski, W zymicy
    • стр. 297
   • 179. *J. Čišinski, Serbski dom w Budyšinje
   • 180. J. Libš, Karl Arnošt Muka
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
   • 181. *J. Čišinski, Worjolej
   • 182. N. Gogol, Rewisor
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
   • 183. J. Waltař, Kak je so stalo, zo sym serbski nawuknyl
    • стр. 310
   • 184. J. Slodeňk, Zaslepjeni
    • стр. 312
    • стр. 313
   • 185. *Petr Mlyňh-Jan Bartko, Hrónčka
   • 186. J. Karafiát, Brunčikovo njezbože
    • стр. 315
    • стр. 316
   • 187. *J. Čišinski, Zdžerž serbski lu
   • 188. J. Deleňk, Přepjata narodnosc
    • стр. 318
    • стр. 319
   • 189. Mikt. Bjedrich, Pruha wutrobineje žily
    • стр. 321
    • стр. 322
   • 190. *H. Zejleř, Epigramy I.—III.
   • 191. J. Libš, Serbskej mlodžinje. Rěč serbskeho wótěinca
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
    • стр. 330
   • 192. *J. Čišinski, Mlodym Serbam
   • 193. J. Wičaz, Serbske studentstwo
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
   • 194. *J. Nowak, Spěw serbskeho studentstwa
   • 195. A. Parczewski, Lužičenjo a Mišnjenjo na krakowskej universiče w 15. a 16. lětstotku
    • стр. 337
   • 196. *J. Čišinski, Serbskim žonam
   • 197. E. Bart, List serbskemu studentstwu
    • стр. 340
   • 198. *J. Čišinski, Slowjanam
   • 199. Jos. Pata, Lužica a Čechojo
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
   • 200. *A. Klášterský, Lužicy
    • стр. 347
   • 201. J. Cyž, 28. winowca
    • стр. 349
   • 202. *P. Preradovic', Zora puca
   • 203. AI. Jirásek, Róžowa holina
   • 204. *J. Nowak, Petr Bjezruc
    • стр. 353
   • 205. Sokol w Serbach
   • 206. *H. Zejleř, Trade Serbowstwa
   • 207. Jan Kapras, Z prawnych stawiznow Hornjeje a Delnjeje Lužicy
    • стр. 357
   • 208. *Jan Waltař, Hymna
   • 209. Serbja, twarée sej awój dom!
    • стр. 360
    • стр. 361
   • 210. *J. Skala, Přediwo Wšoněmcam
   • 211. J. Nowak, W Delnjej Lužicy
    • стр. 363
    • стр. 364
   • 212. *J. Čišinski, Wótčinska česc
   • 213. J. Skala, List z wójny
    • стр. 366
   • 214. *J. Čišinski, Kónc scerpnosée!
   • 215. J. Cyz, List serbskeho studenta ze zajeca
    • стр. 368
   • 216. *J. Nowak, Postaňée, Serbja!
   • 217. J. Skala, Serbska politika
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
   • 218. *H. Zejler, Naše Serbstwo z procha wstawa
  • II. Wubjerk z delnjoserbskeho pismowstwa
   • 219. *Narodne pěsnički: Spójšlej stej dwa mložeůca. — Wbogi plějař. — Luby ako pšosař
   • 220. H. Jordán, Z najstaršych casow
    • стр. 379
   • 221. *M. Kósyk, Psi pšezy
   • 222. Jan Breško, Grod „Sedym dubow“ pla Mišna
    • стр. 382
   • 223. *Mértyn Grys, Pia row
   • 224. Wodny muz a mjadwez. Z ludowych bajkow
   • 225. *Fr. Rocha, Noc
   • 226. G. Šwela, Reformacyja
    • стр. 385
   • 227. *M. Kósyk, Mašeřna rěc
   • 228. *M. Kósyk, Pšerada markgrofy Gera
    • стр. 387
   • 229. G. Šwela, Dolnolužyske Serbstwo w zachodnem lěše
    • стр. 389
   • 230. *Fr. Rocha, Serbska zemja
  • Něšto přispomnjenjow ze síowjesnosce
   • стр. 392
   • стр. 393
   • стр. 394
   • стр. 395
   • стр. 396
  • Přispomnjenja
   • стр. 398
   • стр. 399
   • стр. 400
   • стр. 401
   • стр. 402
   • стр. 403
  • Beleška za jugoslavenske čitaoce
   • стр. 405
  • Wo spisowacelach
   • стр. 407
   • стр. 408
   • стр. 409
   • стр. 410
   • стр. 411
   • стр. 412
   • стр. 413
   • стр. 414
   • стр. 415
   • стр. 416
   • стр. 417
  • Někotre wažniše éišéerske zmylki
   • стр. 419
  • Wobsah
   • стр. 421
   • стр. 422
   • стр. 423
   • стр. 424
   • стр. 425
   • стр. 426
   • стр. 427