Current View
Citation link:
Title:
Ориентиран към действието метод във философското консултиране Автореферат / Зоран Койчич ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева.
 
Creator:
Койчич, Зоран; Карагеоргиева, Анета Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", програма по философия с преподаване на английски език Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет 2019; Библиогр. с. 30-38; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Философия
 
*** *** ***
 
001:
001208814
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Койчич, Зоран
 
245:
Ориентиран към действието метод във философското консултиране| Автореферат /| Зоран Койчич ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева.
 
260:
София,| 2019.
 
300:
1 онлайн ресурс (39 с.).
 
347:
текстов файл| pdf| 901 KB
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор", програма по философия с преподаване на английски език| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет| 2019
 
504:
Библиогр. с. 30-38
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Философия
 
700:
Карагеоргиева, Анета Георгиева| науч. ръководител