Citation link:
 • Свети Климент Охридски в книжевния помен и в научното дирене : Акадeмична реч, четена в тържественото събрание на Българската академия на Науките на 27 юли/9 август 1916 година за прослава на хилядогодишницата от смъртта на светеца / От А. Теодоров-Балан.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • Начална страница
   • стр. 4
  • Глава I.
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • Глава II.
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
  • Глава III.
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
  • Глава IV.
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
  • Глава V.
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
  • Забѣлѣжки
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
  • Съдържание