Citation link:
 • Разпис на лекциите : За зимното полугодие на 1903-1904 учебна година.
  • Предна корица
   • [стр. 1]
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
  • [Занятия в помещенията на ист.-филол. факултет]
  • [Занятия във факултетите по часове]
   • стр. 15
   • стр. 16