Citation link:
Abstract:
Портрет на мъж във военна униформа.
 
Creator:
фотоателие ”Т. Г. Балякчиев”
 
Created:
около 1890
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „ Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220040
 
Subject:
портрет; ателие; 1890