Citation link:
  • Хъшове : Драма в пет действия и една жива картина /Иван Минчов Вазов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев