Citation link:
  • Полша и Тилзитският договор : Исторично издирване /Д-р Н. Шейтанов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора