Citation link:
 • Два български ръкописа с гръцко писмо / От Д-р Л. Милетич.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • Съдържание
  • Увод
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
  • I. Нѳдѣлни поучения с гръцко писмо от XVIII вѣк
   • Фонетични особености
    • стр. 9
   • Морфологични особености
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
   • Нѣкои синтактични особености
    • стр. 15
    • стр. 16
   • По-рѣдки български думи
    • стр. 18
    • стр. 19
   • Гръцкитѣ и турски думи в рькописа
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
  • Недѣлни поучения (текст)
   • Поучение ф ниделе штуту е заради гіумрукчйина и фарисеина
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
   • Поученіе на сфетое евавгеліе на неделе сирнаіа
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
   • Поученіе у сфетое евангеліе на дваваіесета неделе ут пресфетае троица на сетне
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
   • Поученіе ут сфетое еваигеліе на деветнаістаіа неделе
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
   • Поученіе от сфетое евангеліе на дваіста и двіа недели
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
   • Поученіе от сфетое евангеліе на дваісата и шестае неделе
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
   • Поучениіе ут сфетое евавгеліе на триісата и фторае неделе
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
  • [факсимиле]
   • [факсимиле]
   • [факсимиле]
  • II. Търлиско евангелие с гръцко писмо от 1861 г.
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
  • [факсимиле]
   • [факсимиле]
   • [факсимиле]
   • [факсимиле]