Current View
Citation link:
Title:
Православното учение за взаимодействието между божията благодат и свободната човешка воля (в контекста на догматическите спорове през V-VІ в.) : Автореферат. / Росен Стоянчев Миланов ; Науч. ръководител Любомир Тенекеджиев.; <<The>> Orthodox Teaching about the Interaction between Gods Grace and Free Human Will (in the Context of Dogmatical Controversies 5-6 cc.) Rossen Stoyanchev Milanov
 
Creator:
Миланов, Росен Стоянчев; Тенекеджиев, Любомир Ганчев науч. ръководетел; Milanov, Rosen Stojancev
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен доктор, Проф. направление Религия и теология -2.4., Науч. спец. Догматическо богословие СУ "Св. Кл. Охридски", Богословски фак., Кат. Ист. и систематическо богословие 2012; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016
 
Subject:
Догматика.; Богословие.; Източноправославна църква история 5-6 в.; Спор религиозни проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
000804976
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Миланов, Росен Стоянчев
 
245:
Православното учение за взаимодействието между божията благодат и свободната човешка воля (в контекста на догматическите спорове през V-VІ в.) :| Автореферат. /| Росен Стоянчев Миланов ; Науч. ръководител Любомир Тенекеджиев.
 
246:
<<The>> Orthodox Teaching about the Interaction between Gods Grace and Free Human Will (in the Context of Dogmatical Controversies 5-6 cc.)| Rossen Stoyanchev Milanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 445 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
28 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен доктор, Проф. направление Религия и теология -2.4., Науч. спец. Догматическо богословие| СУ "Св. Кл. Охридски", Богословски фак., Кат. Ист. и систематическо богословие| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016
 
650:
Догматика.| Богословие.| Източноправославна църква| история| 5-6 в.| Спор| религиозни проблеми.
 
700:
Тенекеджиев, Любомир Ганчев| науч. ръководетел| Milanov, Rosen Stojancev