Citation link:
  • Гавриил Кръстович : (Народен деец, книжовник, съдия, управител) /От Марко Д. Балабанов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев