Current View
Citation link:
Title:
Анализ на антропогенните трансформации на ландшафтите в Пазарджишко-Пловдивското поле : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност Физическа география и ландшафтознание
 
Creator:
Тамбураджиев, Илия Иванов; Нам, Камен научен ръководител; Вацева, Румяна Василева рецензент; Чолакова, Зорница Николова рецензент
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Ландшафт методи на изследване България
 
*** *** ***
 
001:
001223584
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Тамбураджиев, Илия Иванов
 
245:
Анализ на антропогенните трансформации на ландшафтите в Пазарджишко-Пловдивското поле :| Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност Физическа география и ландшафтознание
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.869 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
35 л. :| с цветни карти, диаграми, таблици ;| 30 см.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Ландшафт| методи на изследване| България
 
700:
Нам, Камен| научен ръководител| Вацева, Румяна Василева| рецензент| Чолакова, Зорница Николова| рецензент