Citation link:
  • Кръвосмучащи мухи от семейство Tabanidae [ободи] в България : [По сбирката на Царската ентомологическа станция, София] / Пенчо С. Дренски.