Current View
Citation link:
Title:
Православие и народна традиция (България - Сърбия, втората половина на ХХ век) : Автореферат / Малинка Георгиева Стаматова ; Науч. ръководител Таня Бонева ; Рец. Магдалена Борисова Елчинова, Илия Стоянов Илиев.; Orthodoxy and traditional culture (Bulgaria - Serbia, second half of the 20th century) Malinka Georgieva Stamatova
 
Creator:
Стаматова, Малинка Георгиева; Stamatova, Malinka Georgieva; Бонева, Таня Стефанова науч. ръководител; Елчинова, Магдалена Борисова рец.; Илиев, Илия Стоянов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата Софийски университет "Свети Климент Охридски", Исторически факултет, Катедра "Етнология"; Библиография под линия; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Християнство обреди 20 в. България; Народни обичаи и обреди 20 в. България; Християнство обреди 20 в. Сърбия; Народни обичаи и обреди 20 в. Сърбия
 
*** *** ***
 
001:
001205561
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стаматова, Малинка Георгиева
 
245:
Православие и народна традиция (България - Сърбия, втората половина на ХХ век) :| Автореферат /| Малинка Георгиева Стаматова ; Науч. ръководител Таня Бонева ; Рец. Магдалена Борисова Елчинова, Илия Стоянов Илиев.
 
246:
Orthodoxy and traditional culture (Bulgaria - Serbia, second half of the 20th century)| Malinka Georgieva Stamatova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.375 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
23 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата| Софийски университет "Свети Климент Охридски", Исторически факултет, Катедра "Етнология"
 
504:
Библиография под линия
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Християнство| обреди| 20 в.| България| Народни обичаи и обреди| 20 в.| България| Християнство| обреди| 20 в.| Сърбия| Народни обичаи и обреди| 20 в.| Сърбия
 
700:
Stamatova, Malinka Georgieva| Бонева, Таня Стефанова| науч. ръководител| Елчинова, Магдалена Борисова| рец.| Илиев, Илия Стоянов| рец.