Citation link:
 • Майчинството като универсално явление: Генеалогии, практики, консултиране/ Яна Рашева-Мерджанова
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
  • Идейни входове
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
  • Първа част. Жизнени универсални - еволюция - синергетизъм
   • 1. Еволюция на жизнените универсалии
    • 1.1. Жизнени универсалии - как да ги живеем?
    • 1.2. Еволюция - как да участваме?
    • 1.3. Времето като свръзка - генеалогии
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
    • 1.4. Мислещото като свръзка
    • 1.4.1. Културните продължения на човека
    • 1.4.2. Словото по-специално
    • 1.4.3. Интелектът преди, сега, след
   • 2. Предистории и зараждане на синергетичната идея
    • 2.1. Херметиката на Хермес Трисмегист
    • 2.2. „Краят на детерминираността" - синергетическа онтология
     • стр. 19
     • стр. 20
   • 3. Възможности на синергетичния подход
    • 3.1. Поглед отвътре - „новите потоци“
     • стр. 22
    • 3.2. Птичи поглед - нови свръзки
    • 3.2.1. Технологиите като свръзка
     • стр. 24
     • стр. 25
    • 3.2.2. Комплексен интелект - синергетическа антропология
     • стр. 27
    • 3.2.3. Синергетика на личностно равнище
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
   • 4. Синергетичните потоци в майчинството - „синергетичният сплит
    • стр. 33
    • стр. 34
  • Втора част. Майчинството като жизнена универсалия
   • 1. Предистории на майчинството
    • 1.1. Космогонично явление
     • стр. 36
     • стр. 37
    • 1.2. Генеалогични центрове
    • 1.3. Историческо начало
     • стр. 40
     • стр. 41
   • 2. Класически детерминизъм и диференциация
    • 2.1. Полова и сексуална диференциация
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
     • стр. 46
    • 2.2. Психологическа диференциация
     • стр. 48
     • стр. 49
     • стр. 50
     • стр. 51
    • 2.3. Социо-културна и икономическа диференциация
     • стр. 53
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
   • 3. Еволюционни преходи
    • 3.1. Феминизиране на религиозния култ
     • стр. 58
    • 3.2. Метаморфози на междуполовите взаимоотношения
     • стр. 60
     • стр. 61
     • стр. 62
    • 3.3. Атлас на съвременната жена (българка)
     • стр. 64
     • стр. 65
    • 3.4. Календар на съвременната жена (българка)
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
    • 3.5. Синергетична междуполова свръзка - "третият пол"
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
  • Трета част. Практическо ръководство по синергетично майчинство
   • 1. Жизнени принципи/мултисензорният принцип в живота и в майчинството
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
   • 2. Принципи на консултиране на майчинството
    • стр. 82
    • стр. 83
   • 3. Терапевтични формули/терапевтични сеанси
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
   • 4. Мултисензорни индивидуални и групови етюди
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
   • 5. Включен мултисензорен тренинг с новороденото и с малкото дете
    • стр. 111
   • 6. Майчинство и още нещо
    • стр. 113
   • 7. Рибъртинг на сухо - лична практика
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
  • Идейни изходи
  • Задна корица