Citation link:
  • Бележки за България в ръкописното наследство на Павла Иосифа Шафарика / Ив. Д. Шишманов.