Citation link:
  • Земеделието в България преди Освобождението / Н. Константинов.