Current View
Citation link:
Title:
Приложна теория на речевите актове : Философски и прагматически анализ на пожеланията в албанския и българския език : Автореферат / Арсинела Джара ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева.; Applied speech act theory: philosophical and pragmatic analysis of wishes in Albanian and Bulgarian Arsinela Xhara
 
Creator:
Джара, Арсинела; Xhara, Arsinela; Карагеоргиева, Анета Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Спец. Философия - преподаване на англ. ез. 2016; Библиогр. с. 39-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Словесна комуникация философски проблеми.; Албански език прагматика.; Български език прагматика.; Благословии и проклятия.
 
*** *** ***
 
001:
001122386
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Джара, Арсинела
 
245:
Приложна теория на речевите актове :| Философски и прагматически анализ на пожеланията в албанския и българския език : Автореферат /| Арсинела Джара ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева.
 
246:
Applied speech act theory: philosophical and pragmatic analysis of wishes in Albanian and Bulgarian| Arsinela Xhara
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.082 MB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
51 с. :| с цв. сх., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Спец. Философия - преподаване на англ. ез.| 2016
 
504:
Библиогр. с. 39-48
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Словесна комуникация| философски проблеми.| Албански език| прагматика.| Български език| прагматика.| Благословии и проклятия.
 
700:
Xhara, Arsinela| Карагеоргиева, Анета Георгиева| науч. ръководител