Citation link:
 • Рисунки на бански майсторипървата половина на XIX в.
  • лист 1 - лице
  • лист 1 -гръб
  • лист 2 - лице
  • лист 2 -гръб
  • лист 3 - лице
  • лист 3 -гръб
  • лист 4 - лице
  • лист 4 -гръб
  • лист 5 - лице
  • лист 5 -гръб
  • лист 6 - лице
  • лист 6 -гръб
  • лист 7 - лице
  • лист 7 -гръб
  • лист 8 - лице
  • лист 8 -гръб
  • лист 9 - лице
  • лист 9 -гръб
  • лист 10 - лице
  • лист 10 -гръб
  • лист 11 - лице
  • лист 11 -гръб
  • лист 12 - лице
  • лист 12 -гръб
  • лист 13 - гръб, лист 14 - лице
  • лист 13 - лице
  • лист 13 - гръб
  • лист 14 - лице
  • лист 14 - гръб
  • лист 16 - лице
  • лист 16 - гръб
  • лист 17 - лице
  • лист 17 - гръб
  • лист 18 - лице
  • лист 18 - гръб
  • лист 19 - лице
  • лист 19 - гръб
  • лист 20 - лице
  • лист 20 - гръб
  • лист 22 - лице
  • лист 22 - гръб
  • лист 23 - лице
  • лист 23 - гръб
  • лист 24 - лице
  • лист 24 - гръб
  • лист 25 - лице
  • лист 25 - гръб
  • лист 26 - лице
  • лист 26 - гръб
  • лист 27 - лице
  • лист 27 - гръб
  • лист 28 - лице
  • лист 28 - гръб
  • лист 29 - лице
  • лист 29 - гръб
  • лист 30 - лице
  • лист 30 - гръб
  • лист 31 - лице
  • лист 31 - гръб
  • лист 32 - лице
  • лист 32 - гръб
  • лист 33 - лице
  • лист 33 - гръб
  • лист 34 - лице
  • лист 34 - гръб
  • лист 35 - лице
  • лист 35 - гръб
  • лист 36 - лице
  • лист 37 - гръб
  • лист 36 - лице
  • лист 36 - гръб