Current View
Citation link:
Title:
Стилови и жанрови модели на надгробното слово, некролога и епитафията през Възраждането (от втората четвърт на ХІХ век до Освобождението) : Автореферат / Маргарита Бранимирова Гергинова ; Науч. ръководител Гергана Дачева ; Рец. Владислав Огнянов Миланов, Анелия Василева Петкова.; Stylistic and genre models of the tombstone, obituary and epitaph during the Revival (from the second quarter of the XIX century to the Liberation) Margarita Branimirova Gerginova
 
Creator:
Гергинова, Маргарита Бранимирова; Gerginova, Margarita Branimirova; Дачева, Гергана Кирилова науч. ръководител; Миланов, Владислав Огнянов рец.; Петкова, Анелия Василева рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология История на бълг. книжовен ез. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез." 2021; Библиогр. л. 40-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Периодичен печат 19 в. България; Възраждане България; Вестник език и стил 19 в. България
 
*** *** ***
 
001:
001196605
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гергинова, Маргарита Бранимирова
 
245:
Стилови и жанрови модели на надгробното слово, некролога и епитафията през Възраждането (от втората четвърт на ХІХ век до Освобождението) :| Автореферат /| Маргарита Бранимирова Гергинова ; Науч. ръководител Гергана Дачева ; Рец. Владислав Огнянов Миланов, Анелия Василева Петкова.
 
246:
Stylistic and genre models of the tombstone, obituary and epitaph during the Revival (from the second quarter of the XIX century to the Liberation)| Margarita Branimirova Gerginova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.222 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
42 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология История на бълг. книжовен ез.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез."| 2021
 
504:
Библиогр. л. 40-42
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Периодичен печат| 19 в.| България| Възраждане| България| Вестник| език и стил| 19 в.| България
 
700:
Gerginova, Margarita Branimirova| Дачева, Гергана Кирилова| науч. ръководител| Миланов, Владислав Огнянов| рец.| Петкова, Анелия Василева| рец.