Current View
Citation link:
Title:
Благодатното творчество на човека във времето според отец Георги Флоровски : Автореферат / Русина Руменова Торосян ; Науч. ръководител Павел Николов Павлов ; Рец. Нина Димитрова, Александър Омарчевски.; The graceful creativity of man in time according to father Georgi Florovskυ Roussina Roumenova Torosyan
 
Creator:
Торосян, Русина Руменова; Torosijan, Rusina Rumenova; Павлов, Павел Николов науч. ръководител; Димитрова, Нина Иванова рец.; Омарчевски, Александър Стоянов рец.; Флоровски, Георги Василиевич за него
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 2.4. Религия и теология, науч. спец. Теология (История на православното богословие през ХХ в.) СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Историческо богословие" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Флоровски, Георги Василиевич 1893-1979 творчество; Богослови, руски творчество; Православие
 
*** *** ***
 
001:
001200221
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Торосян, Русина Руменова
 
245:
Благодатното творчество на човека във времето според отец Георги Флоровски :| Автореферат /| Русина Руменова Торосян ; Науч. ръководител Павел Николов Павлов ; Рец. Нина Димитрова, Александър Омарчевски.
 
246:
The graceful creativity of man in time according to father Georgi Florovskυ| Roussina Roumenova Torosyan
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 707.6 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
21 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 2.4. Религия и теология, науч. спец. Теология (История на православното богословие през ХХ в.)| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Историческо богословие"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
600:
Флоровски, Георги Василиевич| 1893-1979| творчество
 
650:
Богослови, руски| творчество| Православие
 
700:
Torosijan, Rusina Rumenova| Павлов, Павел Николов| науч. ръководител| Димитрова, Нина Иванова| рец.| Омарчевски, Александър Стоянов| рец.| Флоровски, Георги Василиевич| за него