Citation link:
  • Руското влияние в езика и Богоровата реакция / От Др. Ив. Д. Шишманов.