Current View
Citation link:
Title:
Управление на отношенията с клиенти : Основна стратегия за компаниите да оцелеят и да се развиват на силно конкурентен пазар : Автореферат / Кармине Д'Арконте ; Науч. ръководител Мирослава Христова.; Customer relationship management A main strategy for companies to survive and develop in a highly competitive market Carmine D’arconte
 
Creator:
Д'Арконте, Кармине; D'Arconte, Carmine; Христова, Мирослава Христова науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат [на] дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 3.7 Администрация и управление, докторска програма Стопанско управление СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак. 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Стопански предприятия управление и организация
 
*** *** ***
 
001:
001202674
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Д'Арконте, Кармине
 
245:
Управление на отношенията с клиенти :| Основна стратегия за компаниите да оцелеят и да се развиват на силно конкурентен пазар : Автореферат /| Кармине Д'Арконте ; Науч. ръководител Мирослава Христова.
 
246:
Customer relationship management| A main strategy for companies to survive and develop in a highly competitive market| Carmine D’arconte
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.055 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
51 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат [на] дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 3.7 Администрация и управление, докторска програма Стопанско управление| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак.| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Стопански предприятия| управление и организация
 
700:
D'Arconte, Carmine| Христова, Мирослава Христова| науч. ръководител