Citation link:
 • Српска синтакса : За ниже гимназије и реалке Кнежевине Србије / Стојан Новакович.
  • Заглавна страница
  • Извори
  • [от автора]
   • стр. II
  • Приступ
   • I. Шта је синтакса
   • II. Шта је мисао и реченица
   • III. Каке су врсте реченице
   • IV. Главни делови реченице
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
   • V. Равгранавање реченица
   • VI. Деоба реченица и синтаксе
  • Први део. Синтакса проетих реченица
   • 1. Имена у реченици
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
   • 2. Како се слажу подмет и прирок
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
   • 3. Како се разгранава реченица
    • Додаци подмету
    • Додаци прироку
     • стр. 23
     • стр. 24
   • 4. Значење облика у реченици
    • I. Именски облици
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
     • стр. 40
     • стр. 41
     • стр. 42
    • II. Глаголски облици
     • стр. 44
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
     • стр. 48
     • стр. 49
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
     • стр. 57
     • стр. 58
     • стр. 59
     • стр. 60
     • стр. 61
     • стр. 62
     • стр. 63
  • Други део. Синтакса сложених реченица.
   • 1. Какве могу бити сложене реченице
    • Независне сложене реченице
     • стр. 66
    • Зависне сложене реченице
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
   • 2. Скраћиваве реченица
    • стр. 75
   • 3. Намештање или ред речи
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
  • Додатак.
   • I. 0 перијодима
    • стр. 81
    • стр. 82
   • II. Знаци застајања којима се бележи граматички слог
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
  • Садржаj
   • стр. [95]