Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Филологически факултет. Книга 1 : Т. 59. / Ред. кол. Ив. Леков и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de lettres. Livre 1
 
Creator:
Леков, Иван Димитров ред; Минков, Марко Константинов ред.; Пешев, Александър Георгиев ред
 
Date:
1965 [issued] 1965 [за 1965].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001067462
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Филологически факултет. Книга 1 :| Т. 59. /| Ред. кол. Ив. Леков и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de lettres. Livre 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 311.5 MB)
 
260:
1965 [за 1965].
 
300:
493 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Леков, Иван Димитров| ред| Минков, Марко Константинов| ред.| Пешев, Александър Георгиев| ред