Current View
Citation link:
Title:
Дигитални маркетингови комуникации - аспекти на маркетинга чрез съдържание : Автореферат / Теодора Тодорова Петкова ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев.; Digital marketing communication - aspects of content marketing Teodora Todorova Petkova
 
Creator:
Петкова, Теодора Тодорова; Petkova, Teodora Todorova; Кафтанджиев, Христо Николов науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация 2022; Библиогр. с. 24-26; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Маркетинг; Комуникация; Реклама; Интернет приложение
 
*** *** ***
 
001:
001192496
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петкова, Теодора Тодорова
 
245:
Дигитални маркетингови комуникации - аспекти на маркетинга чрез съдържание :| Автореферат /| Теодора Тодорова Петкова ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев.
 
246:
Digital marketing communication - aspects of content marketing| Teodora Todorova Petkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : KB)
 
260:
[София],| 2022.
 
300:
27 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация| 2022
 
504:
Библиогр. с. 24-26
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Маркетинг| Комуникация| Реклама| Интернет| приложение
 
700:
Petkova, Teodora Todorova| Кафтанджиев, Христо Николов| науч. ръководител