Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Физико-математически факултет. Книга 1 - Математика и физика. Част 1 : Т. 49 / Ред. Б. Петканчин, Ас. Дацев.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte des sciences physiques et mathematiques. Livre 1 - Mathematiques et physique. Partie 1
 
Creator:
Петканчин, Боян Лазаров ред.; Дацев, Асен Борисов ред.
 
Date:
1956 [issued] 1956 [за 1954/55].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001053090
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Физико-математически факултет. Книга 1 - Математика и физика. Част 1 :| Т. 49 /| Ред. Б. Петканчин, Ас. Дацев.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte des sciences physiques et mathematiques. Livre 1 - Mathematiques et physique. Partie 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 6.284 MB)
 
260:
1956 [за 1954/55].
 
300:
193 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Петканчин, Боян Лазаров| ред.| Дацев, Асен Борисов| ред.