Current View
Citation link:
Title:
Трудов потенциал на населението в България - минало, настояще и бъдеще : Автореферат / Калоян Валентинов Харалампиев ; Науч. ръководител Божидар Русев.
 
Creator:
Харалампиев, Калоян Валентинов; Русев, Божидар Тенев науч. ръководител
 
Date:
2003 [issued] 2003.
 
Coverage:
България население. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. спец.: 05.02.06 - "Статистика и демография" Специализиран науч. съвет по управл. на икономиката и социална информ. при ВАК 2003; Съдържа и Списък на публ. по темата на дис.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016
 
Subject:
Трудови ресурси статистически материали България.; Работна сила статистически материали. България
 
*** *** ***
 
001:
000665772
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Харалампиев, Калоян Валентинов
 
245:
Трудов потенциал на населението в България - минало, настояще и бъдеще :| Автореферат /| Калоян Валентинов Харалампиев ; Науч. ръководител Божидар Русев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 14 MB)
 
260:
София,| 2003.
 
300:
31 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. спец.: 05.02.06 - "Статистика и демография"| Специализиран науч. съвет по управл. на икономиката и социална информ. при ВАК| 2003
 
505:
Съдържа и Списък на публ. по темата на дис.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016
 
650:
Трудови ресурси| статистически материали| България.| Работна сила| статистически материали.| България
 
651:
България| население.
 
700:
Русев, Божидар Тенев| науч. ръководител