Current View
Citation link:
Title:
Качеството на публичната администрация във връзка с лидерската ефективност : Въздействие върху удовлетвореността и ефективността на човешките ресурси : Автореферат / Илиас Анастасиос Константинидис ; Науч. ръководител Тодор Танев ; Рец. Александър Иванов Маринов, Ангелина Мирославова Марковска.; <<The>> quality of public administration in relation to the leadership efficiency Impact on satisfaction and efficiency of human resources Ilias Anastasios Konstantinidis
 
Creator:
Константинидис, Илияс Анастасиос; Konstantinidis, Ilias Anastasios; Танев, Тодор Александров науч. ръководител; Маринов, Александър Иванов рец.; Марковска, Ангелина Мирославова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация" 2020; Библиогр. с. 30-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Администрация управление и организация; Организационно поведение; Управленски труд
 
*** *** ***
 
001:
001203570
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Константинидис, Илияс Анастасиос
 
245:
Качеството на публичната администрация във връзка с лидерската ефективност :| Въздействие върху удовлетвореността и ефективността на човешките ресурси : Автореферат /| Илиас Анастасиос Константинидис ; Науч. ръководител Тодор Танев ; Рец. Александър Иванов Маринов, Ангелина Мирославова Марковска.
 
246:
<<The>> quality of public administration in relation to the leadership efficiency| Impact on satisfaction and efficiency of human resources| Ilias Anastasios Konstantinidis
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.325 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
48 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по направление 3.3. Политически науки (Публична администрация)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 30-48
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Администрация| управление и организация| Организационно поведение| Управленски труд
 
700:
Konstantinidis, Ilias Anastasios| Танев, Тодор Александров| науч. ръководител| Маринов, Александър Иванов| рец.| Марковска, Ангелина Мирославова| рец.