Citation link:
  • Жива старина : Етнографическо (фолклорно) изучвание на Видинско, Кулско, Белградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, и Вратчанско : Книга първа: Вярванията или суеверията на народа от Димитър Маринов : [Рецензия]