Citation link:
  • Преминаването на Христо Ботев и другарите му на Козлодуйския бряг.Споменъ от прѣминаванието на Христо Ботевъ и другаритѣ му на Козлодуйския брѣгъ
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев