Citation link:
  • Тясната врата : Роман /Андре Жид ; Прев. от 10. фр. изд. и предг. Мара Юрукова.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев