Citation link:
  • Полски поети : Избрани песни с характеристики на поетите /Дора Габе-Пенева ; Предг. от Боян Пенев.
    • Предзаглавна страница с посвещение
    • Заглавна страница