Citation link:
 • Франция и нейният модел за развитие на библиотечно-информационния сектор :Между традиции - и "етатизъм" - суверенитет - глобални проекти /Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 177