Citation link:
  • Франция и нейният модел за развитие на библиотечно-информационния сектор :Между традиции - и "етатизъм" - суверенитет - глобални проекти /Александър Димчев
    • Начална страница
      • стр. 166
      • стр. 167
      • стр. 168
      • стр. 169
      • стр. 170
      • стр. 171
      • стр. 172
      • стр. 173
      • стр. 174
      • стр. 175
      • стр. 176
      • стр. 177