Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Велчевци, Габровско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 120