Citation link:
  • От Освобождението до Балканската война : 1878-1912 Кн. 1.
    • Заглавна страница с посвещение от автора