Current View
Citation link:
Title:
Използване на неформални методи при интегрирано обучение : Автореферат / Георгиос Леонтиу ; Науч. ръководител Милен Замфиров ; Рец. Мира Димитрова Цветкова-Арсова, Снежана Христова Николова.; Use of non-formal methods in integrated education Georgios Savvas Leontiou
 
Creator:
Леонтиу, Георгиос Савас; Leontiou, Georgios Savvas; Замфиров, Милен Замфиров науч. ръководител; Цветкова-Арсова, Мира Димитрова рец.; Николова, Снежана Христова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по спец. педагогика 1.2. Педагогика (Спец. педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия, Докторска прогр. по Спец. педагогика 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Обучение методи.; Деца с увреждания образование и просвета.
 
*** *** ***
 
001:
001189022
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Леонтиу, Георгиос Савас
 
245:
Използване на неформални методи при интегрирано обучение :| Автореферат /| Георгиос Леонтиу ; Науч. ръководител Милен Замфиров ; Рец. Мира Димитрова Цветкова-Арсова, Снежана Христова Николова.
 
246:
Use of non-formal methods in integrated education| Georgios Savvas Leontiou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1014. KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
47 с. :| с табл., графики ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по спец. педагогика 1.2. Педагогика (Спец. педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия, Докторска прогр. по Спец. педагогика| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Обучение| методи.| Деца с увреждания| образование и просвета.
 
700:
Leontiou, Georgios Savvas| Замфиров, Милен Замфиров| науч. ръководител| Цветкова-Арсова, Мира Димитрова| рец.| Николова, Снежана Христова| рец.