Citation link:
 • Zlati vek ali Spominica na cast ss. Hermagoru in Fortunatu, sv. Nikolaju in ss. Cirilu in Metodu /Zalozili in na svetlo dali A. Cebasek et al.
  • Предна корица
  • Издателска корица
  • Заглавна страница
  • Predgovr
  • V god ss. Cirila in Metoda
   • стр. 2
  • Cirilu Metodu (pesem)
  • Ss. Cirilu in Metodu (pesem)
  • A.
   • Začetki keršanstva na Slovenskem
    • I. Pri pervotnih stanovavcih
     • стр. 7
     • стр. 8
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
    • II. Pri novih slovenskih naselnikih
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
   • Iz cerkvene zgodovine krajnske zemlje
    • 1. Škofje nekdanje Emone
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
    • 2. Krajnski naddiakoni v srednjih časih
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
   • Ljubljanske škofije vstanovitev in mnoge dosedanje spremembe
    • I. Vstanovitev
     • стр. 41
     • стр. 42
     • стр. 43
    • II. Spremembe
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
     • стр. 48
   • O pervem stolnem mestu Metodovem
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
   • Sv. Klemen rimski papež med Sloveni
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
   • Razkolništvo izhodnje cerkve v svojem začetku, razvitku in današnjem stanji
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
   • Verski razločki med staroversko ali pravoslavno in edino pravo rimskokatoliško cerkvijo
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
   • Dve vojski
    • A. Bratovšina ss. Cirila in Metoda
     • стр. 232
     • стр. 233
     • стр. 234
    • B. Bratovšina ss. Hermagora in Fortunata
     • стр. 236
     • стр. 237
   • Dvoje kristjanskih vojakov
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
   • Triglav Balkanu (pesem)
   • Poezija v keršanstvu (pesem)
  • B.
   • Sveto pismo in slovensko slovstvo
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
   • Staroslovenščina. Predgovor
    • стр. 255
    • стр. 256
    • A. Slovenščina obredni jezik
     • стр. 258
     • стр. 259
     • стр. 260
     • стр. 261
     • стр. 262
     • стр. 263
    • B. Glagolica in Cirilica
     • стр. 265
     • стр. 266
     • стр. 267
     • стр. 268
     • стр. 269
     • стр. 270
     • стр. 271
     • стр. 272
     • стр. 273
     • стр. 274
     • стр. 275
     • стр. 276
     • стр. 277
     • стр. 278
     • стр. 279
     • стр. 280
     • стр. 281
    • C. Knjige (Codices)
     • стр. 283
     • стр. 284
     • стр. 285
     • стр. 286
     • стр. 287
     • стр. 288
     • стр. 289
   • Nestor rusko-slovenski letopisec
    • стр. 291
    • стр. 292
   • Jezik vseslovanski — Pis naj prosteji — Glas naj slaji (pesem)
  • Kazalo
   • Popravki
  • Задна корица