Citation link:
  • Витоша : Популярен очерк /П. Делирадев.
    • Предзаглавна страница с дарствен надпис от автора
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев