Current View
Citation link:
Title:
Проучване на ролята и участието на фармацевта в клинични изпитвания на лекарствени продукти : Автореферат / Владимир Антонов Атанасов ; Науч. ръководители Емил Христов, Илко Гетов ; Рец. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, Златка Димитрова Димитрова.; Study of the role and participation of the pharmacist in clinical trials of medicinal products Vladimir Antonov Atanasov
 
Creator:
Атанасов, Владимир Антонов; Atanasov, Vladimir Antonov; Христов, Емил Иванов науч. ръководител; Гетов, Илко Николаев науч. ръководител; Петкова, Валентина Боянова рец.; Димитрова, Златка Димитрова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Възприетата форма на името на рец. Валентина Боянова Петкова-Димитрова е Валентина Боянова Петкова; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "доктор по фармация", област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, проф. направление 7.3 Фармация, науч. спец. "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Физикохимия", Уч.-науч. лаб. "Социална фармация" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Лекарства странично действие; Фармакотерапия
 
*** *** ***
 
001:
001193985
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Атанасов, Владимир Антонов
 
245:
Проучване на ролята и участието на фармацевта в клинични изпитвания на лекарствени продукти :| Автореферат /| Владимир Антонов Атанасов ; Науч. ръководители Емил Христов, Илко Гетов ; Рец. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, Златка Димитрова Димитрова.
 
246:
Study of the role and participation of the pharmacist in clinical trials of medicinal products| Vladimir Antonov Atanasov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 782.6 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
36 с. :| с цв. диагр. ;| 21 см.
 
500:
Възприетата форма на името на рец. Валентина Боянова Петкова-Димитрова е Валентина Боянова Петкова
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "доктор по фармация", област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, проф. направление 7.3 Фармация, науч. спец. "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Физикохимия", Уч.-науч. лаб. "Социална фармация"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Лекарства| странично действие| Фармакотерапия
 
700:
Atanasov, Vladimir Antonov| Христов, Емил Иванов| науч. ръководител| Гетов, Илко Николаев| науч. ръководител| Петкова, Валентина Боянова| рец.| Димитрова, Златка Димитрова| рец.