Current View
Citation link:
Title:
Интегриране на информационни и комуникационни технологии в процеса на екологично образование в началното училище : Автореферат / Нина Георгиева Дългъчева-Колева ; Науч. ръководител Илиана Мирчева ; Рец. Николай Иванов Цанев, Ваня Атанасова Петрова.; Integrating information and communication technologies in the environmental education in the Primary school Nina Georgieva Dalgacheva-Koleva
 
Creator:
Дългъчева-Колева, Нина Георгиева; Dalgaceva-Koleva, Nina Georgieva; Мирчева, Илиана Христова науч. ръководител; Цанев, Николай Иванов рец.; Петрова, Ваня Атанасова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по... докторска прогр. 1.3. "Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Начална училищна педагогика" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Екологично възпитание.; Начални училища учебно-възпитателна работа.; Информационни и комуникационни технологии приложение в образованието.
 
*** *** ***
 
001:
001189940
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дългъчева-Колева, Нина Георгиева
 
245:
Интегриране на информационни и комуникационни технологии в процеса на екологично образование в началното училище :| Автореферат /| Нина Георгиева Дългъчева-Колева ; Науч. ръководител Илиана Мирчева ; Рец. Николай Иванов Цанев, Ваня Атанасова Петрова.
 
246:
Integrating information and communication technologies in the environmental education in the Primary school| Nina Georgieva Dalgacheva-Koleva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 931.9 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
28 с. :| с цв. табл., графики ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по... докторска прогр. 1.3. "Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Начална училищна педагогика"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Екологично възпитание.| Начални училища| учебно-възпитателна работа.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в образованието.
 
700:
Dalgaceva-Koleva, Nina Georgieva| Мирчева, Илиана Христова| науч. ръководител| Цанев, Николай Иванов| рец.| Петрова, Ваня Атанасова| рец.