Citation link:
  • Няколко думи за умственното, физическото и нравственното самовъзпитание : Съвети за и към младежите, които встъпват в живота а и желаят да се приготвят сериозно за научна и общественна деятелност / Дж. Ст. Блекки ; Прев. Ив. С. Визирев.