Citation link:
  • Няколко неиздадени български монети / Тодор Герасимов.