Citation link:
  • Светът като продукт на съзнанието : Трактат върху същността на научното знание /И. Н. Гюзелев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев