Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Докторанти : Т. 1. / Ред. кол. Оля Борисова Харизанова - глав. ред. и др.; Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Philosophy. Postgraduate Students Book
 
Creator:
Харизанова, Оля Борисова ред.; Зиновиева, Ирина Любенова ред.; Мавродиева, Иванка Тодорова ред.; Иванов, Стойко Ванчев ред.; Паницидис, Хараламби Георгиев ред.; Танева, Албена Георгиева ред.; Моллов, Благовест Сотиров ред.; Попиванов, Борис Петров ред.; Георгиева, Валентина Валентинова ред.; Кабакчиева, Петя Любомирова ред.; Черешарова, Ирена Тодорова ред.
 
Date:
2017 [issued] 2017 [за 2016].
 
Description:
Пълното име на И. Мавродиева е Иванка Тодорова Мавродиева-Георгиева; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
*** *** ***
 
001:
001132320
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Докторанти :| Т. 1. /| Ред. кол. Оля Борисова Харизанова - глав. ред. и др.
 
246:
Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Philosophy. Postgraduate Students Book
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3,9 MB)
 
260:
2017 [за 2016].
 
300:
368 с.
 
500:
Пълното име на И. Мавродиева е Иванка Тодорова Мавродиева-Георгиева
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
700:
Харизанова, Оля Борисова| ред.| Зиновиева, Ирина Любенова| ред.| Мавродиева, Иванка Тодорова| ред.| Иванов, Стойко Ванчев| ред.| Паницидис, Хараламби Георгиев| ред.| Танева, Албена Георгиева| ред.| Моллов, Благовест Сотиров| ред.| Попиванов, Борис Петров| ред.| Георгиева, Валентина Валентинова| ред.| Кабакчиева, Петя Любомирова| ред.| Черешарова, Ирена Тодорова| ред.