Citation link:
  • Към учението за основните принципи на душевните процеси / Н. Кръстников.